BRAINSTER - Leadership & Management Архива

Статии од категоријата: Leadership & Management

5 клучни вештини кои се потребни за кариера во лидерство и менаџмент

Денес, менаџерите и лидерите на работното место мора да поседуваат разновиден сет на вештини за ефективно да ги водат своите тимови и да ги водат нивните…

Менаџерските и лидерските вештини се од суштинско значење за успехот на секоја организација

Менаџерските и лидерските вештини се од суштинско значење за успехот на секоја организација, без оглед на нејзината големина или индустријата во која делува.…

7 најпопуларни книги за лидерство и менаџмент

Лидерството и менаџментот се од суштинско значење за организациите бидејќи обезбедуваат постигнување на целите, ефикасно искористување на ресурсите и…

Лидерските и менаџмент вештините се од суштинско значење за успех на работното место

Лидерските и менаџерските вештини се од суштинско значење за успехот на организациите денес, но и за личен и професионален раст и развој. Учењето на овие вештини ќе…

Од тимски играчи до тимски лидери

Во денешната динамична и конкурентна работна средина, способноста за ефективно управување со тимовите/секторите/организациите стана клучна вештина за…

Brainster билтен: Новости од заедницата / Февруари 2023

Hello March! 🌷 Како што се приближуваат новите почетоци на Академиите, тимот на Brainster со голема нетрпеливост и возбуда чека да ги запознае новите студенти кои сакаат да…

Нова Brainster Академија – Executive Academy for Leadership & Management

Во денешно време, секоја организација без разлика на нејзината големина или пак индустријата во која работи и делува, често се соочува со низа предизвици и промени…