Донесување одлуки, влијание на предрасудите и значењето на лидерството беа фокус на работилницата „Cognitive traps and biases in judgment and decision making” од Академијата за Leadership & Management

Процесот на донесување одлуки често знае да носи одредени предизвици со себе, земајќи ги предвид последиците и околностите на самата одлука. Дополнително тука се и предрасудите како елемент кој влијае на одлучувањето, како и самата карактеристика на човекот како лидер.

Ваква интересна тематика беше опфатена на нашата работилница „Cognitive traps and biases in judgment and decision making” со професорот Јоанис Папаконстантину. Тој е врвен економист и менаџмент професионалец, кој го предава модулот за „People Leadership“ на Академијата за Leadership & Management.

На оваа работилница истражувавме како ние како луѓе носиме одлуки на дневна основа, какви чувства и мислења будат одредени личности и слики кај нас и слично. Сето ова беше претставено преку вежби и презентации, а во продолжение професорот Папаконстантину и студентите го споделуваат нивното искуство од работилницата.

Која беше главната цел на работилницата „Cognitive traps and biases in reasoning and decision-making“?

Главната цел на работилницата беше да ги освести студентите за замките во кои можеме да западнеме кога донесуваме одлуки. Познавањето на вашите предубедувања е клучно за личниот и професионалниот развој. Тоа ви овозможува да ги препознаете и предизвикате сопствени несвесни предубедувања, кои можат значително да влијаат на вашите интеракции и одлуки – сподели професорот Папаконстантину.

Со какви вештини ќе се збогатат студентите на работилница по нејзниното завршување?

 • Соочувањето со предрасудите може да биде тешко, но неопходно. Тоа може да биде емоционално- предизвикувачко, бидејќи вклучува признавање на неправедноста и предрасудите од минатото. Сепак, игнорирањето на предрасудите може да доведе до негативни исходи, како што се практики на исклучување и пропуштени можности.
 • Препознавањето на предрасудите помага да се оттргнете од минатото. Препознавањето на предрасудите ви помага да се ослободите од застарените скрипти и да станете поприсутни во вашите постапки и одлуки. Оваа самосвест ви овозможува да изберете вредности наместо позајмени верувања и да продолжите напред со појасно чувство за цел.
 • Разбирањето на предрасудите го подобрува вклучувањето и лидерството. Со признавање и справување со предрасудите, лидерите можат да создадат поинклузивни средини, што доведува до подобри резултати и попозитивна репутација за нивните организации.
 • Стратегии за разбирање на предрасудите. Стратегиите за разбирање на предрасудите значи дека треба да се има отворен ум, да бидете желни за акција, да се елиминираат токсичните однесувања, да се учествува во процесот на саморефлексија, да се фокусираме на платинестото правило и да се имплементираат стратегии за подобрување на самосвеста.
 • Испитувањето на предрасудите е клучно за личен и професионален раст: Испитувањето на предрасудите е од суштинско значење за личниот и професионалниот раст. Тоа ви помага да учите од различни гледишта, да ги надминете предрасудите и да создадете поинклузивна средина. Овој процес вклучува разбирање на изворите на вашите предрасуди, барање перспективи од другите и активно работење за да се одучат овие предрасуди.

Колку е важно да се има познавање за човековото лидерство за секој сегашен или иден лидер?

Најважно за лидерите е да можат да ги предизвикаат вашите предрасуди. Предизвикувањето на вашите предрасуди може значително да ги подобри вашите лидерски вештини со подобрување на вашето одлучување, инклузивност и севкупна ефективност. Некои од придобивките од таквиот процес се:

 • Ставете го минатото во перспектива. Препознавањето на предрасудите помага да се оттргнете од минатите условувања и наследените предрасуди, овозможувајќи ви да станете поприсутни и свесни за вашите мотиви, верувања, ставови и однесувања.
 • Изберете вредности наместо позајмените верувања. Со признавање и справување со предрасудите, можете да се оддалечите од пристапот кон вклучување. Ова ви помага да ги усогласите вашите постапки со вашите вредности и да избегнете изговори за вашето однесување.
 • Бидете инклузивни. Предизвикувачките предрасуди се клучни за создавање инклузивни средини. Лидерите кои ги признаваат и се справуваат со предрасудите можат да поттикнат култура на различност и вклученост, што ќе доведе до подобри резултати и попозитивна репутација за нивните организации.
 • Проширете ја и изострете ја лидерската визија. Со соочување со предрасудите, лидерите можат да ги прошират своите перспективи и да донесат поинформирани одлуки. Оваа проширена визија им овозможува да водат поефективно и да прават избори кои се од корист за организацијата.
 • Надминете ја пристрасноста на лидерството. Лидерите можат да ги надминат предрасудите со тоа што ќе ги признаат, ќе поминат обука за самосвест, ќе ги структурираат повратните информации од вработените, ќе се држат до фактите и ќе користат колективна интелигенција.
 • Остварете непристрасно лидерство. Непристрасното лидерство е клучно за создавање култура на инклузивност и еднаквост. Лидерите кои ги препознаваат и решаваат нивните предрасуди можат да донесат поткрепени и правични одлуки, поттикнувајќи ја иновативноста и креативноста преку вреднување на различните перспективи.

Ко-инвестираме со нашите партнери за вработување и доделуваме 100 ваучери од 1000€. Инвестирај во иднина што ќе ти донесе вработување – Аплицирај на Brainster+ Академијата за Leadership & Management за твојот ваучер!


Покрај советите на професорот Јоанис, своето искуство од работилницата го споделија и студентите.

Што ви остави најголем впечаток на работлницата? Дали дознавте некои нови работи кои ве фасцинираа/шокираа?

Најголем впечаток ми остави способноста на професорот Јоанис да го одржува нашето внимание во текот на целата работилница на максимално високо ниво, неговата непосредност, смисла за хумор и начинот на кој преку едноставни примери нѐ направи многу посвесни за предрасудите кои ги имаме иако можеби до сега не сме биле свесни за нив.  

– Марија Јованоска Милевска

Најголем впечаток ми остави позитивната енергија за време на работилницата и слободната интеракција меѓу сите учесници којашто беше поттикната од професорот Јоанис. Како особено фасцинантен би го споменал размерот на секојдневните ситуации каде што когнитивните предрасуди играат една од главните улоги при одлучувањето, а без притоа да бидеме целосно свесни за тоа. Спекаторт од над 180 когнитивни предрасуди коишто може да влијаат на нашиот ум и да доведат до отстапување од рационалноста во расудувањето укажува на сериозноста на оваа проблематика и ја наметнува потребата од зголемена свест и повеќе внимание. 

– Александар Тренкоски

Колку помагаат сликовитите примери за да обрнете внимание на некои работи на кои досега не сте им обрнувале внимание?

Дефинитивно открив дека во најголем дел одговорот или тригерот за носење одлука ни е пред очи ама доста ретко обрнуваме внимание на деталите во кои всушност и се состои одоговорот. 

– Фросина Мирчески

Несомнено, сликовитите примери се од голема помош да се истакнат детали кои не сме ги забележале претходно, а биле постојано пред нас. Сметам дека сликовитите примери се одлична алатка преку која апстрактните концепти како што се когнитивните предрасуди стануваат поопипливи и поблиски до нас. 

– Марија Јованоска Милевска

Колку ви помогна практичната работилница во однос на Академијата за Leadership&Management?  

Разните трикови за надминување на когнитивните замки и предрасуди кои Јоанис несебично ни ги пренесе ми помогна во воочувањето на деталите и нивното огромно значење во совладување на материјалот. Ми помогнаа и во објективноста при носење на одлуки, не само поврзани со Академијата туку и во приватниот и професионалниот живот. 

– Фросина Мирчески

Работилницата ми помогна многу од аспект на тоа што ме направи посвесна за тоа колку многу одлуки носиме на дневно ниво и колку пати знаеме да донесеме погрешна одлука водени од наши внатрешни предрасуди и когнитивни замки кои не сакаме да признаеме дека ги поседуваме. Преку низа примери кои ги разгледавме и обработивме, сметам дека мојата објективност се зголеми уште повеќе, нешто што е полезно и значајно како во професионалниот така и во приватниот живот. 

– Марија Јованоска Милевска.

Какво е чувството да се има предавач како Јоанис Папаконстантину на Академијата? По што се одвојува од другите предавачи?

Мое лично мислење е дека секој од присутните на работилницата водена од Јоанис, а и на сите негови претходни предавања ќе се согласи дека бевме буквално оставени без зборови. Чуството е инспиративно, воодушевувачко, мотивирачко и чувство на благодарност и задоволство. Од другите предавачи се одвојува по енергијата која ја пренесува. Полн со знаење, искуство, емпатија, разбирање и пред се желба и начин тоа да го пренесе и на другите. Секоја чест за Јоанис Папаконстантину!

 – Фросина Мирчески

Позитивниот впечаток што го стекнав преку онлајн предавањата за професорот Јоанис се мултиплицираше со неговата срдечност за време на работилницата. Пристапот за време на предавањата каде што теоријата беше проследена со практични примери (вежби) и реални случаи од бизнисот е навистина одлично искуство коешто стимулира интеракција и поттикнува на критичко размислување. Високото ниво на ситуациона свест што го поседува и манифестираната внимателност за најразлични детали и специфичности придонесува предавањата да бидат проследени со позитивна атмосфера и да претставуваат вистинско уживање. Во оваа смисла и посебно го ценам фактот што имав можност да учам од вистински професионалец, но пред сѐ одличен човек.

 – Александар Тренкоски.

Аплицирањето за ваучер заврши!