Пред 20 години, купувањето од дома беше фантазија. Денес, ги имаме Amazon, AliExpress и други шопинг портали кои испорачуваат на глобално ниво. 

Технологијата станува сè пофасцинантна, а науката за податоци е една од најперспективните технички области на денешницата и е наречена работа од соништата на 21-от век.

Науката за податоци драстично ќе промени цели цивилизации, влади, па дури и глобални економии во следните десет години. Во современиот свет, податоците може да се собираат од многу извори, а технологијата за собирање на истите станува се пошироко достапна.

 

Во продолжение, дознај кои се топ 5 трендови во Data Science за 2023 година.

 

  • AI и датабази базирани на cloud

Cloud е следната голема работа во софтверската индустрија. Многу компании ги трансформираат своите операции од in-house во cloud. За да се соберат, означат, исчистат, организираат, форматираат и анализираат огромен број на податоци на едно место е комплексна задача. Cloud платформите стануваат сè попопуларни како решение за овој проблем. Науката за податоци и вештачката интелигенција ќе се трансформираат и унапредат со cloud computing. Како резултат на cloud computing, бизнисите можат да ги заштитат своите податоци и да управуваат со своите задачи уште поефикасно и поефективно. А ова е еден од најновите трендови во науката за податоци.

 

  • Automated Machine Learning

Автоматското машинско учење (AutoML) е под-дел на вештачката интелигенција и е еден од најновите трендови за поттикнување на демократизацијата на науката за податоци. Има за цел да го трансформира деловниот сектор преку правење иновативни системи кои работат независно, донесувајќи интелигентни одлуки и точни предвидувања врз основа на одговорот на клиентите. Обичните задачи и повторливите работи, како што се собирање информации, чистење на истите и зајакнување на работната сила да дејствува врз основа на увиди водени од податоци. Во едноставни термини, AutoML ќе им овозможи на бизнисите да анализираат и да извлечат информации многу побрзо отколку што некогаш би било можно со користење на традиционални или рачни методи.

 

  • Донесување на одлуки во реално време

Како што аналитиката станува поконтекстуална и континуирана, таа треба да стане и поадаптивна, благодарение на технологиите за вештачка интелигенција и ML. Според тоа, аналитиката повеќе не треба да се фокусира само на историските податоци, туку наместо тоа ќе ги обработува податоците во реално време, ќе го разбере контекстот и ќе го прилагоди своето однесување соодветно. Основната придобивка од приспособливата анализа е тоа што организациите ќе можат да донесуваат одлуки врз основа на податоци во реално време со исклучително висок степен на точност. 

 

  • NLP (Natural Language Processing)

NLP е меѓу бројните подобласти на вештачката интелигенција, лингвистиката и компјутерската наука. Стана популарен во последните години поради достапните перформанси за обработка бидејќи бара огромна количина на податоци. NLP првенствено се фокусира на тоа како човечките јазици и компјутерите комуницираат, особено како да се програмираат компјутерите за да можат да препознаат, интерпретираат и анализираат значителна количина на податоци кои доаѓаат од природни јазици, со што се зголемува нивната интелигенција. Се очекува дека NLP ќе игра поголема улога во следењето на интелигенцијата на пазарот бидејќи бизнисите користат податоци и информации за да развијат идни стратегии.

 

  • Автоматизација на роботски процеси (Robotic Process Automation)

RPA ќе биде најсовремена софтверска технологија во 2023 година бидејќи ќе ги автоматизира здодевните и повторувачки задачи, на совршен, брз и доследен начин. Луѓето ќе имаат време за поважните и попредизвикувачките задачи и бизнисите ќе можат да извршуваат попродуктивни задачи. 

 

 

Доколку сакаш да си дел од Data Science заедницата и заедно со нас да градиш нови успешни приказни во 2023 година, дознај повеќе за Академијата тука.

На Академијата за Data Science учиме преку работа на реални проекти за реални клиенти, под менторство на докажани и искусни инструктори.

Интересот е преголем и бројот на места – ограничен, затоа резервирај го твоето навреме!