Дали сте се запрашале како е да се работи во Google?

Во презентацијата подолу Eric Schmidt, кој е извршен дирактор на Google, ги споделува лекциите кои ги научиле во текот на работењето.

Оваа презентација може да ве инспирира да направите промeни во начинот на кој функционира вашиот бизнис.