Како функционира Google? – Презентација

Дали сте се запрашале како е да се работи во Google?

Во презентацијата подолу Eric Schmidt, кој е извршен дирактор на Google, ги споделува лекциите кои ги научиле во текот на работењето.

Оваа презентација може да ве инспирира да направите промeни во начинот на кој функционира вашиот бизнис.

 

Related Stories For You

Аплицирањето за ваучер заврши!