Нашите студенти на Академијата за дизајн после 7 месеци дипломираа и се претставија со своите завршни проекти. Проекти кои можат гордо да ги додадат во своите портфолија, а ние да ги споделиме со вас и да ги реализираме со нашиот партнер Colony. 

Студентите работеа на завршни проекти за новата компанија Meet Colony. 

Нивната задача беше да изработат дизајн на пакување, патерн и подароци.

Заедно со своите ментори се претставија со своите готови продукти изработени за реален проект. 

Многу сме горди да ги споделиме завршните проекти на студентите за Академијата за дизајн и да се пофалиме со нашите thinkers и doers. 

Дизајн на Мерима Тутич

Дизајн на Влатко Илиески

Дизајн на Сергеј Спироски

Дизајн на Сергеј Спироски

Дизајн на Сергеј Спироски

Дизајн на Лука Блажев

Дизајн на Лука Блажев

Дизајн на Лука Блажев