Во денешната динамична и конкурентна работна средина, способноста за ефективно управување со тимовите/секторите/организациите стана клучна вештина за професионалците кои се стремат да напредуваат во своите кариери. Жените особено се соочуват со уникатни предизвици во овој поглед, вклучувајќи го недостаток на застапеност на лидерски позиции, но и општествените очекувања коишто може да го „потиснат“ нивниот авторитет. 

И покрај тоа што сочинуваат речиси половина од глобалната работна сила, жените сè уште се недоволно застапени на лидерските позиции. Иако постојат повеќе фактори кои придонесуваат за овој родов јаз, како доста значаен се посочува и недостатокот на соодветни вештини. 

Оттука, се појавува потребата за справување со истиот преку соодветна обука и надградување на овие потребни вештини, со цел жените да можат да постигнат поголем успех во кршењето на тековните бариери и да ја подигнат својата кариера на следното ниво. 

Во оваа блог објава, која ја објавуваме на денот кога жените ја одбележуват борбата за економска, политичка и социјална рамноправност – 8 Март, се осврнуваме на важноста на учењето на лидерските и менаџерските вештини за жените и како тоа може да им помогне да преминат од тимски играчи во тимски лидери.

 

Дознај кои се 6-те придобивки од изучување на менаџерски и лидерски вештини:

 

 

  • Ефикасно менаџирање со тим

Една од најважните вештини што жените треба да ги совладаат на нивниот пат кон лидерските позиции е да научат како ефикасно да менаџираат со тим. Да се биде тимски играч е суштинска вештина за секој вработен, но не е доволно за да се стане тимски лидер. Како лидер, мора да разберете како да менаџирате со различни личности, да дадете приоритет на задачите, да ја делегирате работата ефективно и да го задржите тимот фокусиран на целите на компанијата. Овие вештини бараат уникатен сет на комуникација, соработка и лидерски способности.

Многу жени се двоумат дали да ги развијат своите менаџерски вештини бидејќи „стравуваат“ од помислата да не бидат сфатени дека се однесуваат како „шефови“ или „агресивни“ и „наметливи“. Сепак, кога жените стануваат лидери и менаџери, тие носат уникатна перспектива на работното место што може позитивно да влијае на компанијата во којашто работат.

 

  • Ефективна комуникација

Ефективната комуникација е еден од критичните аспекти на добриот менаџмент. Од суштинско значење е да се комуницираат идеите јасно и самоуверено, без разлика дали се работи за откривање на нови идеи на лидерите или обезбедување повратни информации за членовите на тимот. Жените кои развиваат комуникациски вештини можат подобро да ги артикулираат своите идеи, да градат посилни односи со колегите и да ги инспирираат тимовите, а воедно и да ги постигнат своите цели.

 

  • Подобро донесување на одлуки

Добрите менаџерски вештини можат да доведат до подобрен процес на донесување одлуки. Како лидер, позицијата често е одговорна за донесување тешки одлуки кои влијаат на целата организација. Жените кои систематски ги развиваат своите менаџерски вештини можат да донесат подобри одлуки преку оценување на различните опции, анализирање податоци и разгледување на потенцијалните исходи. Добрите вештини за донесување одлуки можат да им овозможат на жените да се движат со самодоверба во сложените ситуации, позиционирајќи ги за лидерски улоги. Дополнително, кога жените имаат силни вештини за правилно одлучување, тие можат подобро да влијаат и да го мотивираат својот тим, што е неопходно за да се постигне успех.

 

  • Зголемена продуктивност

Развивањето на менаџерските вештини може да доведе до зголемена продуктивност. Жените кои активно развиваат менаџерски вештини можат подобро и ефикасно да управуваат со своето време, да делегираат задачи и да му дадат приоритет на обемот на работа. Со тоа што се поефикасни и попродуктивни, жените можат да преземaат повеќе одговорности и да ја покажат својата вредност за организацијата. Ефективното управување со времето, делегирањето и одредувањето приоритети се клучни не само за управување со нечиј обем на работа, туку и за ефективно управување со тимот. Лидерите мора да дадат приоритет на задачите и да ја делегираат работата ефективно, што може да се направи само преку здобивање со соодветни вештини за менаџмент.

 

  • Градење на посилни тимови

Учењето на менаџерски вештини може да им помогне на жените да градат посилни тимови. Градењето силни тимови е од клучно значење за ефективно лидерство. Жените кои развиваат менаџерски вештини можат подобро да ги разберат силните и слабите страни на членовите на нивниот тим и да создадат средина што поттикнува соработка, иновации и успех. Со градење силни тимови, жените можат да ги покажат своите лидерски способности и да се позиционираат за идните лидерски улоги. Градењето силни тимови не само што ја подобрува динамиката на членовите на тимовите, туку помага и да се создаде позитивна и ангажирана работна средина, што на крајот има корист за организацијата како целина.

 

  • Поголема самодоверба

Самодовербата е клучен фактор за успехот на секоја кариера, а особено е важна за жените кои сакаат да направат транзиција од тимски играч во тимски лидер. Учењето на вештините за менаџирање може да им помогне на жените да стекнат самодоверба што им е потребна за да ги преземат лидерските улоги и да ги поттикнат нивните кариери да одат напред. Со развивање на силно разбирање за принципите на управување, ефективна комуникација и стратегии за градење тим, жените можат да ги изградат вештините што им се потребни за ефективно да водат тим. Ова може да им помогне да стекнат повеќе почит од своите колеги, да изградат поголем кредибилитет во рамките на нивната организација и на крајот да се позиционираат за поголем успех во нивните кариери. 

 

 

Како до полесно развивање на лидерски и менаџерски вештини?

Учењето на менаџерски и лидерски вештини бара посветеност и многу напорна работа, но резултатите секогаш вредат. За почеток, жените кои сакаат да ја унапредат својата кариера, можат да се запишат на програма налик нашата Академија за лидерство и менаџмент, да слушаат разни подкасти, да присуствуваат на работилници или да читаат книги за лидерство и менаџмент. Овие ресурси можат да им помогнат да развијат нови вештини, да стекнат самодоверба и да ја прошират својата мрежа. Дополнително, тие можат да бараат ментори кои ќе им да обезбедат насоки и поддршка додека напредуваат во нивните кариери.

Друг начин на кој жените можат да ги развијат менаџерски вештини е преземањето лидерски улоги во граѓански активности или пак преку волонтерската работа. На пример, тие можат да водат тим на проект во нивните заедници или пак да организираат добротворен настан. Овие активности даваат можност да се практикуваат лидерски вештини, како што се комуникација, делегирање и решавање проблеми, во средина со низок ризик. Дополнително, тие им овозможуваат на жените да ги покажат своите вештини и лидерски потенцијал пред потенцијалните работодавци.

Заклучокот е дека развивањето силни менаџерски и лидерски вештини е од клучно значење за жените кои сакаат да напредуваат во своите кариери. Да се биде тимски лидер, потребен е уникатен сет на вештини што оди подалеку од тоа што е потребно да се биде тимски играч. Жените можат да го забрзаат овој процес со посетување интензивни едукативни програми за развивање на овие вештини. Со развивање на овие вештини, жените можат да ги подобрат своите шанси да бидат промовирани на лидерски позиции и да придонесат за успехот на работните позиции во компаниите каде што работат.

 

Доколку сакаш да си дел од Leadership & Management заедницата и заедно со нас да градиш нови успешни приказни, дознај повеќе за програмата тука.

Закажи информативен разговор со нашиот Student Admission Team за повеќе детали за Академијата.

Коинвестираме во твојата иднина

Аплицирај за твојот ваучер

10 Компании. 100 Студенти. 1000€ Ваучер.