Brainster и Академска Книга за оваа зима ти препорачуваат книги за #Маркетинг #Дизајн #Кодирање или #Бизнис.

1. За дизајн:

The Creative Habit: Learn It and Use It for Life од Twyla Tharp и Mark Reiter

Visual Notes for Architects and Designers  од Norman Crowe и Paul Laseau 

2. За маркетинг

Branding Yourself од Erik Deckers и Kyle Lacy

Buyer Personas од Adele Revella

3. За претприемништво

The Innovator’s Dilemma од Clayton Christensen

Business Adventures од John Brooks

4. За кодирање

Apprenticeship Patterns од David H. Hoover и Adewale Oshineye

The Art of Agile Development од James Shore

Оваа иницијатива ја правиме во соработка со Академска Книга.
 Овој текст е објавен во категоријата Кариера и ги содржи следните клучни зборови: Brainster, brainster kariera, kariera, kursevi, вработување, кариера, компанија, нова кариера, платформа, програмирање, работа, стартап, технологија, книги за дизајнери, книги за програмери, книги за бизнис, книги за маркетинг, knigi za dizajn, knigi za marketing, knigi za programiranje, knigi za biznis.

Related Stories For You

Аплицирањето за ваучер заврши!