Како да креираш обрасци за банери, етикети и беџови во Illustrator

Во овој туторијал ќе научиш како да создадеш различни обрасци за банери, етикети и беџови кои ќе можеш да ги употребиш во сите твои идни проекти.

7_1

  1. Креирај традиционален банер

Чекор 1

По креирањето на нов документ, со алатката Rectangle Tool (M) нацртај долг правоаголник.

Бојата на правоаголникот постави ја на (R=241, G=96, B=124).

1_1

Чекор 2

Нацртај уште еден правоаголник на крајот од првиот правогалник, така што новиот правоаголник ќе го поставиш позади првиот со притискање на командите Control-C, Control-B. Новиот правоаголник направи го потемен (R=221, G=47, B=97).

1_2

Чекор 3

Вклучи ја опцијата Smart Guides (View Smart > Guides) и постави anchor point(точка) во средината на левата страна на правоаголникот. Со помош на алатката Direct Selection Tool (A)помести ја додадената точка на десно.

1_3

1_4

Чекор 4

Селектирај ги двете креирани форми и направи нивна копија (Control-C, Control-F). Потоа во Pathfinder панелот притисни го копчето Intersect. Обои ја новата форма со боја R=196, G=14, B=66.

1_5

Чекор 5

И сега – трикот: со алатката Direct Anchor Point Tool (A) одбери две точки (anchor points) како што е прикажано на сликата подолу.  Оди во Alignпанелот и притисни Vertical Align Bottom.

1_5a

Ќе го добиеш ова:

1_6

Чекор 6

Одбери ја најтемната форма, десен клик на глувчето и одбери Arrange > Send Backward.

1_7

Чекор 7

Добро е тоа што веќе е влкучена опцијатаSmart Guides (View > Smart Guides). Наместо да ја повторуваш истата постапка за другата страна на правоаголникот, со помош на рефлексија ќе го постигнеш истото.

Селектирај ги двете темни форми (R=221, G=47, B=97 и R=196, G=14, B=66), не заборавај да го држиш копчето Shiftза да можеш да ги селектираш двете форми во исто време и притисни десен клик на глувчето. Потоа одбери Transform > Reflect and Vertical axis of reflectionво прозорецот кој ќе се отвори и притисни Copy. Помести ја новата копија на десно. Тоа е тоа!

1_8

  1. Креирај заоблен банер

Чекор 1

Направи уште една копија (Control-C, Control-V) на овој банер и промени ја неговата боја во портокалова. Јас користам R=244, G=125, B=48 (портокалова), R=232, G=90, B=12(потемна портокалова) и R=207, G=77, B=6(најтемна портокалова). Но, се разбира, може да користиш било која боја.

2_1

Чекор 2

Групирај го целиот банер (десен клик > Group). Потоа одбери Effect > Warp > Arcи прилагоди ги опциите како што е прикажано на сликата подолу.

2_2

Чекор 3

Ајде да креираме заоблен банер, но во обратен правец.

Направи копија од портокаловиот банер и промени ја неговата боја во жолта. Осигурај се дека целиот банер е групиран. Оди во панелот Appearance и кликни на Warp: Arc                . Во прозорецот кој ќе се појави во делот Bendвнеси вредност -50%. Подолу можеш да го видиш резултатот:

2_3

  1. Креирај „зашиен“ банер

Чекор 1

Смени ја бојата на банерот користејќи ги следните вредности: R=179, G=30, B=59 (најсветла црвена); R=142, G=9, B=47 (потемна црвена); R=109, G=3, B=33 (најтемна црвена). Рашири го банерот со користење на алатката Selection Tool (V).

3_1

Чекор 2

Исцртај две бели линии со помош на алатката Line Segment Tool (\).

3_2

Чекор 3

Оди во панелот Strokeивклучи ја опцијата Dashed Line. Во првото поле внеси ја вредноста 4 pt.

3_3

Чекор 4

Стави испрекинати линии и назадните делови на банерот.

3_4

3_5

  1. Креирај ЦИК-ЦАК етикета

Чекор 1

Со користење на алатката Ellipse Tool (L), нацртај сина елипса (R=34, G=188, B=185).

4_1

Чекор 2

Оди воEffect > DistortиTransfort > Zig Zag. Прилагоди ги опциите како што е прикажано на сликата подолу:

4_2

Чекор 3

Направи копија од оваа етикета, осигурај се дека креираната форма е селектирана и погледни во панелот Appearance. Кликни на Zig Zagи во делот Pointsнаместо Cornerодбери Smooth. Промени ја бојата R=163, G=165, B=16.

4_3

  1. Креирај беџсо Pucker & Bloat ефект

Чекор 1

Земи ја алатката Polygon Tool и само кликни на работната површина (artboard). Во прозорецот кој ќе се појави внеси 20 кај бројот на страни на многуаголникот (sides) и притисни ОК. Промени ја бојата на многуаголникот R=138, G=37, B=41.

5_1

Чекор 2

Сега одбери Effect > Distort and Transform > Pucker and Bloat. Помести го лизгачот на десно додека не дојде до 9%, ОК.

5_2

Чекор 3

Тргни ја бојата на исполната(fillcolor). За бојата на линијата (stroke color) употреби ги вредностите: R=213, G=209, B=14.

Нацртај круг во внатрешниот дел, со користење на алатката Ellipse Tool (L), потоа во панелот Strokeвклучи ја опцијата Dashed Line. Во првото поле внеси ја вредноста8 pt.

5_3

  1. Креирај беџ во облик на штит

Чекор 1

Со помош на алатката Rectangle Tool (M)нацртај правоаголник и исполни го со бојата R=243, G=115, B=33. Користејќи ја опцијата Smart Guidesпостави точка(anchor point) на средината на долната страна на правоаголникот со алатката Pen Tool (P).

6_1

Чекор 2

Со алатката Direct Selection Tool (A)помести ја надолу претходно додадената точка (anchor point).

6_2

Чекор 3

Притисни Effect > Warp > Bulge и прилагоди ги опциите во прозорецот кој ќе се појави како што е прикажано на сликата подолу.

6_3

Чекор 4

Постави го банерот креиран во Точка 3 пред новокреираната форма и види како ќе изгледа.

6_4

Чекор 5

Направи хоризонтален одраз на банерот: селектирај го целиот банер, десен клик на глувчето и притисни Transform > Reflect. Потоа одбери Horizontal (хоризонтално), ОК.

6_5

Чекор 6

Ако банерот е групиран, одгрупирај го(right-click > Ungroup). Постави ги соодветните делови во позадината(Control-X, Control-B).

6_6

Значи, во неколку едноставни чекори научи како да креираш различни банери, етикети и беџови. По потреба на креираните обрасци додади текст, со што имаш целосно дизајниран елемент. Браво!

дизајнер, курс

Овој текст е објавен во категоријата Дизајн и ги содржи следните клучни зборови: Brainster, brainster kariera, kariera, kursevi, вработување, кариера, компанија, нова кариера, платформа, програмирање, работа, стартап, технологија, курс за Illustrator, курс по Illustrator, kurs za Illustrator, kurs po Illustrator

Related Stories For You

Аплицирањето за ваучер заврши!