Кој не би сакал да знае како се црта коала во Illustrator?

1. Креирање на главата

Чекор 1

Креирај нов документ со димензии 600 x 600 px. Притисни OK.

Одбери Window > Tools, каде што ќе ја најдеш алатката Ellipse Tool (L), која ќе ја употребиш за да ја нацрташ главата на коалата.

Нацртај елипса и постави ја бојата на R=171 G=175 B=166. Земи ја Direct Selection Tool (A) алатката и селектирај ги левата и десната точка на елипсата, помести ги надолу користејќи ги стрелките на тастатурата.

Курс по Illustrator

Чекор 2

Одбери Effect > Distort, потоа Transform > Roughen. Со овој ефект ќе ја „разбушавиш“ коалата. Во прозорецот кој ќе се отвори внеси ги следните поставки:

Курс по Illustrator

Чекор 3

Сега ќе ги нацртаме ушите. Нацртај елипса со бојата од првиот чекор и со помош на алатката Ellipse Tool (L). За да нацрташ правилен круг, држи го копчето Shift додека црташ.

Потоа во самиот круг нацртај уште еден, помал круг со боја R=221 G=223 B=218. Но, на овој круг не се потребни ефекти. За да го избришеш ефектот, во панелот Appearance (Window >Appearance), земи го зборот “Roughen” и однеси го до иконата Trash. Оваа постапка може да ја погледнеш подолу на сликата.

Курс по Illustrator

Чекор 4

Селектирај го целото уво и десен-клик на глувчето. Во прозорецот кој ќе се појави одбери Transform > Reflect. Одбери Vertical axis of reflection (вертикална оска на пресликување) и притисни Copy.

Второто уво помести го на десната страна од главата. За правилно да ги подредиш ушите на коалата, селектирај ги, десен-клик на глувчето и одбери Group.  Држејќи го копчето Shift на тастатурата, селектирај ги главата и ушите. Одбери Window > Align и Horizontal Align Center.

Курс по Illustrator

Чекор 5

Следуваат очите. Одбери темно сива боја за полнењето, како што е обележано на сликата подолу, и со помош на алатката Ellipse Tool (L) нацртај елипса. Во елипсата нацртај мал бел круг, за да му додадеш сјај на окото. Селектирај го окото и со држење на Alt копчето повлечи го на десно. Ова е едноставна постапка за правење копија на одреден елемент, во овој случај другото око на коалата.

Курс по Illustrator

Чекор 6

Нацртај елипса со помош на алатката Ellipse Tool (L). Помести ги надолу левата и десната точка од елипсата како што направивме за да го добиеме обликот на главата. Ќе добиеш облик во вид на јајце. Потоа направи копија (Control-C, Control-V) и намали и ги димензиите. Промени ја бојата во R=75 G=76 B=72. Постави ги двете форми кои го оформуваат носот на коалата како што е прикажано на сликата подолу.

1_6

Курс по Illustrator

2. Креирање на стеблото на дрвото

Чекор 1

Сега ќе го креираме стеблото на дрвото. Со помош на алатката Rectangle Tool (M) нацртај правоаголник. Бојата на полнењето е прикажана на сликата подолу, а можеш да ставиш боја по твој избор.

Од панелот со алатки одбери ја алатката Warp Tool(Shift-R). Но пред да го употребиш, подеси ги поставките, односно двоен-клик на иконата и внеси:

Курс по Illustrator

Со помош на алатката Warp Tool (Shift-R) нацртај го стеблото на дрвото, а потоа и три гранки кои ќе ги поставиш како што е прикажано на сликата.

Курс по Illustrator

Чекор 2

Промени ја бојата на исполната R=86 G=52 B=29 и нацртај неколку правоаголници по должината на стеблото, а потоа на нив употреби ја алатката Warp Tool (Shift-R).

Курс по Illustrator

Чекор 3

Постави ја главата на коалата позади стеблото. За да ја поставиш полесно селектирај ги сите делови на главата, групирај ги (right-click > Group) и притисни Control-X, Control-B. Изротирај ја главата на десно.

Курс по Illustrator

3. Креирање на шепите

Чекор 1

За да ги нацрташ шепите треба да започнеш со елипса. Исполни ја со бојата R=189 G=191 B=183. Додади ефект како што додаде на главата и ушите на коалата (одбери Effect > Distort & Transform > Roughen). Внеси ги поставките кои се прикажани подолу.

Курс по Illustrator

Чекор 2

Направи четири шепи (со копирање на првата) и постави ги како на сликата:

Курс по Illustrator

4. Креирање на лисјата

Чекор 1

Повторно започнуваме со елипса. Исполни ја со бојата R=163 G=165 B=16, одбери ја алатката Convert Anchor Point Tool (Shift-C) изаостри ја елипсата во горниот и долниот дел. Добивме лист!

Курс по Illustrator

Чекор 2

Copy-paste, креирај онолку копии од листот колку што мислиш дека ќе бидат потребни. Постави ги листовите на гранките.

Курс по Illustrator

Чекор 3

Ајде да креираме позадина за илустрацијата. Селектирај ја бојата R=237 G=234 B=239 и кликни на работната површина (art board). Внеси ги следните димензии Width 600 px (висина), Height 600 px (широчина) и кликни OK. Постави го квадратот позади останатите елементи (селектирај го квадратот и притисни Control-X, Control-B).

Курс по Illustrator

Voila! Завршивме!

Одлично! Сега знаеш како да нацрташ коала, со едноставните команди и алатки и со малку имагинација можеш да го нацрташ секое животно.

fbadlinkaisoprijavi

Овој текст е објавен во категоријата Дизајн и ги содржи следните клучни зборови: Brainster, brainster kariera, kariera, kursevi, вработување, кариера, компанија, нова кариера, платформа, програмирање, работа, стартап, технологија, tutorial, туторијал, курс за Illustrator, курс по Illustrator, kurs za Illustrator, kurs po Illustrator