Дизајнот на корисничко искуство (UX) и дизајнот на кориснички интерфејс (UI) се две тесно поврзани полиња кои често се користат наизменично. Сепак, тие меѓусебно се разликуваат.

 

  • UX дизајнот се фокусира на целокупното искуство на корисникот

Ова вклучува: истражување и разбирање на потребите, целите и однесувањето на корисниците. Исто така, вклучува создавање на тек и структура кои се интуитивни и лесни за навигација, како и тестирање и повторување за да се подобри целокупното искуство. Крајната цел на UX дизајнот е да создаде производ (или услуга) што ќе е корисен, но истовремено и пријатен за користење.

 

  • UI дизајнот се фокусира на специфичните елементи на производот или услугата со кои корисникот влегува во интеракција

Ова вклучува: копчиња, икони, типографија и други визуелни елементи. Целта на дизајнот на корисничкиот интерфејс е да создаде визуелен јазик кој е конзистентен и лесен за разбирање, така што корисникот ќе може лесно да стапи во интеракција со производот или услугата.

 

  • UX дизајнот и UI дизајнот често зависат еден од друг

Добриот дизајн на интерфејс може да го направи производот или услугата попријатен за користење, но без одличен UX дизајн, дизајнот на интерфејсот нема да биде ефективен. Добриот UX дизајн ќе осигура дека корисникот може лесно да ги постигне своите цели, но без добар UI дизајн, корисникот може да има проблем да разбере како да комуницира со производот или услугата.

 

  • UX дизајнот обично започнува со истражување

Една од главните разлики помеѓу UX дизајнот и UI дизајнот е вклучениот процес. UX дизајнот обично започнува со истражување, кое вклучува интервјуа и анкети на корисниците, како и анализа на корисничките податоци. Ова истражување се користи за создавање на профил на корисници и кориснички приказни, кои се користат за водење на процесот на дизајнирање. По фазата на истражување, UX дизајнерот создава рамки и прототипови (wireframes & prototypes), кои се користат за тестирање и итерации на дизајнот.

 

  • UI дизајнот започнува со креирање на водич за визуелен стил

Дизајнот на интерфејсот, од друга страна пак, обично започнува со креирање на водич за визуелен стил, кој го дефинира визуелниот јазик на производот или услугата. Водичот за стилови вклучува елементи како што се типографија, палети на бои и икони. Откако ќе се креира водичот за стилови, дизајнерот на корисничкиот интерфејс создава детални визуелни дизајни за производот или услугата, кои вклучуваат работи како дизајни и распоред на копчиња. Овие дизајни потоа се пренесуваат до програмерски тим за да се имплементираат на дигиталните продукти.

 

  • Алатки

Друга клучна разлика помеѓу UX и UI дизајнот се алатките кои се користат. Дизајнерите на UX често користат алатки како софтвер за рамки и прототип, како што се Figma, Adobe XD и Sketch, за да креираат wireframes & prototypes. Тие исто така користат алатки за истражување на корисниците, како што се Google Analytics и Hotjar, за да ги анализираат податоците на корисниците. Дизајнерите на UI, од друга страна, обично користат софтвер за графички дизајн, како што се Adobe Illustrator и Photoshop, за да создадат детални визуелни дизајни.

 

Накратко, UX и UI дизајнот се две тесно поврзани полиња, но тие имаат видни разлики. UX дизајнот се фокусира на целокупното искуство на корисникот, додека дизајнот на UI се фокусира на специфичните елементи на производот или услугата со кои корисникот комуницира. Двете полиња зависат едно од друго, UX дизајнот обезбедува основа за добар дизајн на UI. Иако процесот и алатките што се користат во секое поле се различни, крајната цел е иста: да се создаде производ (или услуга) што е лесен за употреба и пријатен за корисникот.

 

Доколку сакаш да си дел од UX/UI дизајн заедницата и заедно со нас да градиш нови успешни приказни во 2023 година, дознај повеќе за Академијата тука.

На Академијата за UX/UI дизајн учиме преку работа на реални проекти за реални клиенти, под менторство на докажани и искусни инструктори.

Интересот е преголем и бројот на места – ограничен, затоа резервирај го твоето навреме!

 

Аплицирањето за ваучер заврши!