5 работи кои ги научивме од предавањето за лидерство и менаџмент со Сандра Бенбоу

Развивањето бизнис модел е комплексен процес кој бара знаење и визија. Креирањето едноставен и разбирлив концепт со клучните елементи значи креирање предност. 

Дознај повеќе од Сандра Бенбоу бизнис едукатор со 17 години искуство во сферата на консалтинг, комерцијална стратегија и бизнис модел иновации. Има менторирано 400+ бизнис лидери и start-up компании.

Дополнително, Сандра Бенбоу е новото засилување на нашиот тим од инструктори на Академијата за лидерство и менаџмент, во чиишто рамки таа ќе го предава модулот за „Дигитална и организациска трансформација“.

 

Во продолжение, најважните работи кои ги научивме на предавањето:

 

Што е бизнис модел и кои се клучните елементи на бизнис моделот?

Бизнис моделот објаснува како една компанија ја создава, испорачува и задржува вредноста базирана на сопствените стратегиски одлуки.

3 клучни елементи на бизнис моделот се:

 • понудата;
 • создавање вредност;
 • и задржување вредност.

 

Која е целта и намената на бизнис модел канвасот?

 • Визуелизација и ревидирање на најважните елемнти на бизнисот моделот во наредните 1-2 години;
 • Составни елемнти на бизнис модел канвасот се: Customer Segments, Value Propositions, Channels, Customer Relationships, Revenue Streams, Key Resources, Key Activities, Key Partnerships & Cost Structure.

 

Какви типови на бизнис модели постојат?

 • Subscription-based модел;
 • E-commerce модел;
 • Freemium модел;
 • Platform модел;
 • Pay-Per-Use модел;
 • Франшиза модел;
 • Директна продажба модел;
 • Sharing Economy модел;
 • B2B модел;
 • B2C модел.

 

Предности и недостатоци на Subscription-based моделот?

Предности:

 • Предвидлив и стабилен приход поради повторливи плаќања;
 • Задржување на клиентот и лојалност;
 • Можност за Up-sell и Cross-sell на премиум понуди и дополнителни услуги.

Недостатоци:

 • Голема конкуренција од компании со ваков модел, и закана од потенцијално губење на клиенти поради непривлечна понуда;
 • Потреба за постојано ажурирање и подобрување на понудата;
 • Балансирање помеѓу нудење доволно вредност за задржување на клиентот, но не и преоптоварување со прекумерни понуди.

 

Како дигитализацијата може да помогне во различни бизнис аспекти?

 • Подобрување на корисничкото искуство преку дигиталните канали и персонализирана интеракција;
 • Зголемување на достапноста на продуктите и услугите преку онлајн платформи;
 • Оптмизирање на оперативната ефикасност преку автоматизација и одлуки базирани на податоци;
 • Овозможува нови приливи на средства преку дигитални продукти и услуги;
 • Анализа на трендови на пазарот и однесување на купувачите/клиентите со цел носење подобри одлуки базирани на податоци.

 

Закажи информативен разговор со нашиот Student Admission Team за повеќе детали за Академијата.

Новата Академија за лидерство и менаџмент (Executive Academy for Leadership & Management) на Brainster, која ќе обезбеди можност за практично усовршување и доквалификација на учесниците преку стекнување на најважни вештини во областа на лидерство и менаџмент во ИТ и бизнис-секторите, се развива во соработка со Швајцарската програма за зголемување на пазарната вработливост-ИМЕ.

Аплицирањето за ваучер заврши!