Во седмиот месец на годината, календарот на Brainster e полн со активности! Иако станува збор за еден од најтоплите месеци, тоа нема да претставува пречка за нашите студенти да работат и вложуваат во својата кариера. Овој месец, ни следуваат многу презентации од академиите, завршни презентации, онлајн хакатони и многу други активности.

Понеделник 01.07.2024

Академија за Full-stack програмирање

Презентација на решенија за финален проект – Kine Moe

Студентите од група 14 на Академијата за Full-Stack програмирање ќе ги презентираат своите решенија за финалниот проект за време на кој работат на креирање на Website за клиентот Kine Moe под менторство на инструкторот Филип Манев.

Четврток 04.07.2024

Академија за дигитален маркетинг

Презентации од модулот Google Advertising за Culturetec

Презентации на групите 45 и 46 за проектот за клиентот Culturetec во рамките на модулот Google Advertising под менторство на Златко Матески.

Петок 05.07.2024

Академија за графички дизајн 

Презентации на Visual Identity за клиентот Маја Лазаревска

Презентации на група 26 на академијата за за графички дизајн кои ќе работат на Visual Identity за клиентот Маја Лазаревска под менторство на Александар Нофитоски.

Сабота – недела 06-07.07.2024

Академија за Full-stack програмирање 

Онајлн хакатон за клиентот Data Hub

Студентите од група 14 на академијата за Full-Stack програмирање ќе работат на онлајн хакатон за клиентот Data Hub под менторство на инструкторот Димче Картинов.

Сабота – понеделник 06-08.07.2024

Академија за Data Science

Оналјн хакатон – математика и статистика

Студентите од група 14 на Aкадемијата за Data Science ќе работат на онлајн хакатон за модулот математика и статистика под менторство на Филип Михов.

Понеделник 08.07.2024

Академија за дигитален маркетинг

Презентации од модулот Digital Marketing Strategy за DNA Trails

Презентации на група 47 за проектот за клиентот DNA Trails во рамките на модулот Digital Marketing Strategy под менторство на Виктор Милевски.

Вторник 09.07.2024

Академија за UX/UI дизајн

Презентации за завршен проект за МАЧР

Студентите од група 12 на академијата за UX/UI дизајн ќе ги своите презентираат UX/UI решенија како дел од завршниот проект за клиентот МАЧР, под менторство на Златан Мујчин и Александар Нофитоски.

Понеделник – четврток 08-18.07.2024

Академија за графички дизајн

Creative visuals за Лабораториум

Студентите од групте 26 и 27 на Академијата за графички дизајн ќе работат на Creative Visuals за клиентот Лабораториум под менторство на Дијана Димитриевска.

Вторник и четврток 16.07.2024 и 18.07.2024

Академија за дигитален маркетинг

Презентации за завршен проект за клиентот Маја Лазаревска

Презентации за завршен проект на група 43 на Академијата за дигитален маркетинг за креирање маркетинг стратегија за клиентот Маја Лазаревска.

Четврток 18.07.2024

Академија за дигитален маркетинг

Презентации од модулот Content Marketing за клиентот Elo

Презентации на групите 45 и 46 за проектот за клиентот Elo во рамките на модулот Content Marketing под менторство на Ива Дујак.

Четврток 18.07.2024

Академија за графички дизајн

Презентации за завршен проект за Лаб Ансамбл

Презентации за завршен проект на група 24 и 25 на академијата за Графички Дизајн за клиентот кои ќе работат на креирање бренд идентитет за клиентот Лаб Ансамбл.

Петок 19.07.2024

Академија за Project and Product Management

Презентација на решенија за Data Hub

Студентите од група 8 на Академијата за Project and Product Management ќе ги презентираат своите решенија за проектот за клиентот Data Hub кој го работат под менторство на инструкторот Марјан Ѓорѓиев во рамките на Project Management делот.

Понеделник 22.07.2024

Академија за UX/UI дизајн

Презентација на решенија за клиентот Lager World 

Студентите од група 13 на Академијата за UX/UI дизајн ќе ги презентираат своите решенија за клиентот Lager World што го работат под менторство на инструкторот Златан Мујчин во рамките на модулот UX design in the real world.

Понеделник – вторник 22-23.07.2024

Академија за Software Testing

Презентација на завршни решенија за клиентот Electro

Студентите од група 30 на Академијата за Software Testing ќе ги презентираат своите решенија од завршниот проект пред клиентот Electro што го работат по менторство на инструкторката Марија Зафировска.

Петок 26.07.2024

Академија за Project and Product Management

Презентација на завршни решенија за DNA Trails

Студентите од група 7 на академијата за Project and Product Management ќе ги презентираат своите решенија за завршниот проект за клиентот DNA Trails кој го работат под менторство на инструкторката Олгица Стрезовска.

Пред нас е возбудлив месец. Следи нѐ, на социјалните мрежи за да бидеш во тек со сите тековни настани!