BRAINSTER - public relations Архива

Статии со клучен збор: public relations

obuka za odnosi so javnosta skopje

Елена Дамњановска – Искуство од курсот за Public Relations

Како еден маркетинг менаџер може да примени PR стратегија во своето работење? За сите што немавте идеја, Елена Дамњановска ќе го сподели нејзиното искуство по…