BRAINSTER - podcast Архива

Статии со клучен збор: podcast

Radio Killed the Video Star

Можете ли да замислите свет каде куцањето на тастатура повторно ќе биде работа ограничена само на неколку професии, како во времето на дактилографијата?…