BRAINSTER - Google Архива

Статии со клучен збор: Google

Како функционира Google? – Презентација

Дали сте се запрашале како е да се работи во Google? Во презентацијата подолу Eric Schmidt, кој е извршен дирактор на Google, ги споделува лекциите кои ги научиле во текот на…