BRAINSTER - covecki resursi Архива

Статии со клучен збор: covecki resursi

48-часовен предизвик на Академијата за Човечки Ресурси

Последниот предизвик со којшто се соочија студентите на Академијата за Човечки Ресурси беше работата на реален проект за реален клиент. Со цел да го подобриме…