Како и досега, така и овој ги издвојуваме најдобрите студените од Академиите. Овие 11 студенти се истакнаа на своите академии по нивната посветеност, желба за учење, истражување, труд и упорност.

Студентите беа одбрани како најдобри за месец мај од нивните инструктори, а тие своите приказни ги споделија со нашата публика со цел да ја запознаат со нашите академии каков е нивниот впечаток од истите и друго.

Dream Team студент од Академијата за Full-stack програмирање

Dream Team студент од Академијата за UX/UI дизајн

Dream Team студент од Академијата за Leadership & Management

Dream Team студент од Академијата за човечки ресурси

Dream Team студент од Академијата за графички дизајн

Dream Team студент од Академијата за Software testing

Dream Team студент од Академијата за Data Science

Dream Team студент од Академијата за Front-end програмирање

Dream Team студент од Академијата за Project & Product Management

Dream Team студент од Академијата за Front-end програмирање

Dream Team студент од Академијата за дигитален маркетинг

Искрени честитки од тимот на Brainster за достигнувањето и за препознаениот труд!