BRAINSTER - Full Stack HR Архива

Статии од категоријата: Full Stack HR

Запознајте ги инструкторите – Александра Тасевска

Александра е инструктор и ментор на нашата Full-Stack HR Академија. Со себе носи повеќегодишно искуство на различни HR позиции, во различни индустрии, меѓу кои и неколку…

Запознајте ги инструкторите – Моника Костовска

Моника Костовска е инструктор на нашата Full-Stack HR Академијата. Таа е психолог, кариерен советник, регрутер на топ менаџмент кадри и менаџер за развој на бизнис.…

Запознајте ги инструкторите – Лилјана Секуловска

Улогата на Лилјана како HR Менаџер е да биде амбасадор на компаниската култура и да ги претвори компаниските цели во HR стратегија која ќе обезбеди продуктивна…