BRAINSTER - Dream Team Архива - Page 2 of 18

Статии од категоријата: Dream Team

Dream Team – студенти на месец јануари

Dream Team е тим на студенти кои покажале особен успех на Академиите во Brainster. Тоа се студенти коишто го освоиле месецот! За да се биде дел од Dream Team-от, еден Brainster студент…

Слободан Трчков – Dream Team студент на Академијата за графички дизајн 

Запознај го Слободан Трчков – Dream Team студент на Академијата за графички дизајн за месец јануари 2023.   Име и презиме: Слободан Трчков По професија: Дипломиран…

Андреј Велјановски – Dream Team студент на Академијата за Front-End програмирање

Запознај го Андреј Велјановски – Dream Team студент на Академијата за Front-End програмирање за месец јануари 2023.   Име и презиме: Андреј Велјановски По професија:…

Драгана Симоновска Тошевска – Dream Team студент на Академијата за UX/UI дизајн

Запознај ја Драгана Симоновска Тошевска – Dream Team студент на Академијата за UX/UI дизајн за месец јануари 2023.   Име и презиме: Драгана Симоновска Тошевска По…

Катерина Шаркоска – Dream Team студент на нашата Академија за Човечки Ресурси

Запознај ја Катерина Шаркоска – Dream Team студент на нашата Академија за Човечки Ресурси за месец јануари 2023.   Име и презиме: Катерина Шаркоска По професија:…

Теодора Илоска – Dream Team студент на Академијата за Data Science

Запознај ја Теодора Илоска – Dream Team студент на Академијата за Data Science за месец јануари 2023.   Име и презиме: Теодора Илоска По професија: Студент на Факултетот за…

Никита Димушевска – Dream Team студент на Академијата за дигитален маркетинг

Запознај ја Никита Димушевска – Dream Team студент на Академијата за дигитален маркетинг за месец јануари 2023.   Име и презиме: Никита Димушевска По професија: Економист…

Симона Анастасоски – Dream Team студент на Академијата за Software Testing

Запознај ја Симона Анастасоски – Dream Team студент на Академијата за Software Testing за месец јануари 2023.   Име и презиме: Симона Анастасоски По професија: Дипломиран…

Владимир Начевски – Dream Team студент на Академијата за Full-Stack програмирање

Запознај го Владимир Начевски – Dream Team студент на Академијата за Full-Stack програмирање за месец јануари 2023.   Име и презиме: Владимир Начевски По професија: 3D Артист –…

Јулијана Смилеска – Dream Team студент на Академијата за Project & Product Management 

Запознај ја Јулијана Смилеска – Dream Team студент на Академијата за Project & Product Management за месец јануари 2023.   Име и презиме: Јулијана Смилеска По професија: Воено лице…