BRAINSTER - Инструктори Архива

Статии од категоријата: Инструктори

Запознајте ги инструкторите – Димитри Желков

Димитри Желков е нашиот инструктор по автоматско тестирање на Академијата за Software Testing. Тој има повеќегодишно искуство зад себе, во неколку фирми и има работено на…

Запознајте ги инструкторите – Александар Бахтовски

Александар Бахтовски е нашиот нов инструктор на Академијата за Project & Product Management, а воедно и доктор по информатички науки кој по дипломирањето започнува со работа…

Запознајте ги инструкторите – Марко Ивановски

Марко Ивановски е инструктор и ментор на Академијата за дигитален маркетинг кој го предава модулот Social Media Advertising. Тој е дипломиран економист, на департман Е-бизнис…

Запознајте ги инструкторите – Ивица Пешовски

Ивица Пешовски е магистер по софтверско инженерство, CTO на Brainster, како и инструктор на Академијата за Full-Stack програмирање. Решавањето софтверски проблеми е неговата…

Запознајте ги инструкторите – Ристе Самарџиев

Ристе Самарџиев е инструктор на нашата Академија за Front-End програмирање и ги предава модулите JavaScript и ReactJS. Тој е софтверски инженер со повеќе од 9 години…

Запознајте ги инструкторите – Александра Аргир

Александра Аргир е новиот инструктор на нашата Full-Stack HR Академија, како и консултант за менаџмент на човечки ресурси, високо искусен професионалец за човечки…

Запознајте ги инструкторите – Марјан Пушев

Марјан Пушев е инструктор на нашата Академија за Data Science кој ги предава модулите SQL & Data Warehouse. Тој е Solution Architect со повеќе од 15 години работно искуство во дизајнирање…

Запознајте ги инструкторите – Кристијан Бобевски

Кристијан Бобевски е инструктор на нашата Академија за Front-End програмирање, директно поврзан со сите модули на истата, а воедно и виновен за успехот на многу…

Запознајте ги инструкторите – Дијана Димитриевска

Дијана Димитриевска е дипломиран машински инженер по индустриски дизајн, концептуалист и заљубеник во визуелна и музичка нарација и нивните интерференци, во…

Запознајте ги инструкторите – Ана Умерова

Aна Умерова е наш инструктор на Full-Stack HR Академијата, а воедно и експерт за учење и развој, организациска култура и employee experience, со преку 15 годишно искуство во водење и…